FAQ

Alle Algemeen Aanmelden/registreren Publicatie panden Gebruik bizMart

Om je aanbod panden automatisch over te nemen, moet je kantoorwebsite voldoen aan de minimumvoorwaarden voor automatische overname. Deze minimumvoorwaarden zijn er om de kwaliteit van bizLocator te kunnen garanderen.

Zo moet er een minimum van 10 panden bedrijfsvastgoed op je website gepubliceerd staan en moet elk van deze panden minimaal over volgende informatie te beschikken:

  • Transactietype (te koop, te huur, overname, ..)
  • Hoofdfunctie (kantoor, horeca, logistiek pand, …)
  • Beschrijving van het pand
  • Adres (gemeente en bij voorkeur ook straat, nummer en postcode)
  • Bij voorkeur beschikt het pand ook over één of meerdere afbeeldingen.